Home| Gallery/Activity| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 

   ข่าวประชาสัมพันธ์

   กิจกรรม โครงการ

   คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ รายงานการประชุม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2562 (อ่าน 420)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ แจ้งความประสงค์การยินยอมให้หักเงินเดือนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 406)
ประกาศ-เรื่อง-รับสมัครสมาชิกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 401)
คำสั่งคณะอนุกรรมการพิจารณาผู้สมควรเป็นกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 6 สาขา ประจำปี 2562 (อ่าน 397)
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางและติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ สายสนับสนุน (อ่าน 405)
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 (อ่าน 423)
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 386)
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 395)
 


หน้าหลัก
เกี่ยวกับสภาฯ
   ประวัติสภาคณาจารย์
   ทำเนียบผู้บริหาร
   ทำเนียบสภาคณาจารย์
ทำเนียบกรรมการสภาฯ
ข้อบังคับ/ระเบียบ
วาระ/รายงานการประชุม
   วาระการประชุม
   รายงานการประชุม
บุคลากรสภาฯ
สายตรงสภาคณาจารย์ฯ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์