รายงานสรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการสรรหาอธิการบดี ปี พ.ศ. 2563       สรุปผลโครงการปรับบทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนภายใต้กรอบนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม       ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2562       ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ แจ้งความประสงค์การยินยอมให้หักเงินเดือนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ประกาศ-เรื่อง-รับสมัครสมาชิกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       คำสั่งคณะอนุกรรมการพิจารณาผู้สมควรเป็นกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 6 สาขา ประจำปี 2562       คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางและติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ สายสนับสนุน       ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562       ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย     
 กระดานสนทนา _HEAD
 หน้าหลักเว็บไซต์ _HEAD


กระดานสนทนา


สมัครสมาชิก


เข้าสู่ระบบ
   ค้นหาประเภทกระทู้ :  
 แสดงข้อมูลประเภทกระทู้ จำนวนกระทู้ โพสต์ทั้งหมด  โพสต์ล่าสุด
 มุมจัดการด้านความรู้ 1 0 -
 ประชาชนทั่วไป 0 0 -
 บุคลากร 0 0 -
Username :   Password :   [ ลืมรหัสผ่าน ]
มีข้อมูลทั้งหมด  3  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
คำชี้แจง Icon แสดงผล         =  มีกระทู้แล้ว      =  ยังไม่มีกระทู้
_COPYRIGHT จัดทำโดย _FOOTER