Home| Gallery/Activity| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
 

ทำเนียบผู้บริหารอาจารย์มนชาย ภูวรกิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 


ดร.อนุชา พุฒิกูลสาคร
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์หน้าหลัก
เกี่ยวกับสภาฯ
   ประวัติสภาคณาจารย์
   ทำเนียบผู้บริหาร
   ทำเนียบสภาคณาจารย์
ทำเนียบกรรมการสภาฯ
ข้อบังคับ/ระเบียบ
วาระ/รายงานการประชุม
   วาระการประชุม
   รายงานการประชุม
บุคลากรสภาฯ
สายตรงสภาคณาจารย์ฯ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์